หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. Pre-sale Engineer

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-วางแผน ออกแบบ และติดตั้งระบบ Cloud เพื่อให้บริการลูกค้า
-จัดทำเอกสารการให้บริการ service เพื่อส่งม
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ Facilities ในการให้บ วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Business Manager

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าให
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1.ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัท
2.ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำระเงิน
3.จัดระบ
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Senior Project Officer

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- จัดทำแผนงานในการดำเนินงานเพื่อส่งมอบงานให้ Operation
- ประสานงานกับ BRM เพื่อนำเสนอ Solution ตาม
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Security Operation Management

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมการทำงานของทีม Security Operation และ Outsource โดยภาพรวม
2.ควบคุมดูแล และรักษาระดับของบริก
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. จัดเก็บเอกสาร
2. จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีส่วนร่วม
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Engineer Trainee

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่งานโดยสรุป :
ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SL
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 15
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Software Engineer

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Software Define Infrastructure,Network Monitoring tools,API)
-จัดทำเ
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารต้นทุน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่งานโดยสรุป

ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทเพื่อสนับสนุนงานขาย ให้การสนับสนุน และจัดทำเอกสารท
วันที่ 6 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Network Engineer (Post-Sales)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-ติดตั้ง,แก้ไข,และยกเลิกในการให้บริการแก่ลูกค้าตาม Sales Order และงานโครงการต่างๆ
-ให้บริการหลังการ
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัทในทุกๆสัปดาห์
-ช่วยตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำร
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างเทคนิค

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ Facilities ในการให้บ วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Business Manager

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าให
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Network Engineer

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ติดตั้ง แก้ไข และดูแล Core Network เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้บริการลูกค้
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Network Engineer (โครงการ)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1.รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail
2.ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้ ตาม SLA
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. System Engineer

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง และ ยกเลิก การให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud
-ดูแลระบบงานบริการ Cloud ให้ทำ
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Project Consultant (Pre-Sale)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ช่วยนำเสนองานให้กับ Business Manager
- เก็บ Requirement และให้คำแนะนำในบริการให้แก่ลูกค้า
- จัดท
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 25,000-40,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Network Engineer (เครือข่าย)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-ดำเนินแผนการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย Broadband
-แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยว
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Help Desk

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

-รับแจ้งปัญหาและความต้องการจากลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และ E-mail
-ทำการแจ้งปัญหาวงจรการใช้งานให้ลูกค้
วันที่ 4 มิ.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี